Priscilla @ freesoftwaremovement.org

- A theory that links beliefs and behavior


Phishing, kinderporno en advance-fee internet fraud

hypothesen van cybercrime en haar daders

Computercriminaliteit · Daderkenmerk · Delinquenten · Georganiseerde criminaliteit · Internet · Kinderpornografie · Modus operandi · Oplichting · Phishing · Spamming

Download PDF: Phishing, Kinderporno and Advanced-Fee Fraud

Er is aangenomen dat uit onderzoeksdossiers, literatuur en ‘hoofden van mensen’ allerlei kennis is af te leiden die, als ze wordt gecumuleerd, leidt tot zowel feitelijke als vermoede kenmerken van de wijze waarop cybercrime wordt gepleegd en wie daarbij zijn betrokken. Om te voorkomen dat bekend geworden feiten te snel zouden worden gezien als representatief voor de niet bekende darknumber of unknown offenders, is gewerkt met hypothesen. Met als centrale vraagstelling: 'Welke hypothesen omtrent kenmerken van daders van cybercrime en de door hen gepleegde delicten, kunnen dienen als basis voor beïnvloeding, tegenhouden of opsporing?’ Hypothesen zijn geen doel op zich, maar staan ten dienste van de verschillende manieren van beïnvloeding van cybercriminaliteit. Uiteenlopend van beleidsontwikkeling waarin men zich bij strategische keuzes vaak moet baseren op relatief vage noties over wat er nog meer aan de hand zou kunnen zijn dan bij politie of toezichthouders is bekend geworden, tot het opwerpen van barrières tegen veronderstelde criminele werkwijzen. De breedte van internetgerelateerde criminaliteit is binnen het onderzoek ingekaderd door te focussen op phishing, kinderporno en voorschotfraude. Drie uiteenlopende vormen met als gemeenschappelijk effect dat ze de samenleving sterk belasten qua psychische en/of materiële schade.


https://www.fabers.nl/Cybercrime%20281210.pdf

 
Map
Info